Prayer to Nehalennia

A poem or prayer that I’ve written to my Goddess, Nehalennia. She is the Goddess of the North Sea, of seafaring, commerce, the harvest and the dead. I’ve originally written it in Dutch, but I’ve translated it in English as well. Find both versions below.

In de kolkende golven hoor ik Haar stem.
Nehalennia.
Haar wind speelt door mijn lokken,
Haar zilte zegening raakt mijn lippen.

Deae Nehalennia.
Zij die de storm trotseert, en sterker er uit voortvloeit
Zij die de weg laat zien en onze reis bewaakt
Zij wiens woede schepen ten onder doet gaan
Zij wiens tedere omhelzing rust en vreugde brengt

Vrouwe Nehalennia,
Kracht van de Noordzee
Hoor mij aan!
Want ik ben Uw dochter,
Uw gezouten water stroomt door mijn aderen
Uw storm raast door mijn lijf
Uw kracht en diepte heb ik geërfd

Moeder Nehalennia
Hart van de Noordzee
Wees met mij!

English version

In the churning waves I hear Her voice.
Nehalennia.
Her wind plays with my locks,
Her silten blessing touches my lips.

Daea Nehalennia.
She who faces the storm and flows from it, stronger
She who shows us the way and guards our journey
She whose rage causes ships to perish
She whose tender embrace brings us peace and joy

Lady Nehalennia,
Power of the North Sea
Hear me!
For I am your daughter
Your salted water flows through my veins
Your storm rages through my body
Your strength and dept I inherited

Mother Nehalennia
Heart of the North Sea
Be with me!